فيلتر شني

فيلتر شني دستگاهي است که براي حذف مواد جامد معلق موجود در آب بکار مي رود. يکي از عامل هاي اصلي کدورت آب، مواد معلق مانند گل و لاي موجود در آب مي باشد. براي رفع اين کدورت نياز است آب وارد دستگاه فيلتر شني شود، مواد معلق موجود در آب جذب بستر شني دستگاه شده، درنهايت آب زلال از دستگاه خارج مي گردد. انواع فيلتر شني • فيلتر کند شني • فيلتر تند شني ثقلي • فيلتر تند شني تحت فشار مشکلات ناشي از عدم استفاده از فيلتر شني همانطور که گفته شد فيلتر شني مواد معلق موجود در آب را حذف مي کند، اين مواد معلق مي توانند سبب رشد و تکثير باکتري در آب شوند. بنابراين اگر اين ميکروب ها از آب حذف نشوند مي توانند سبب بروز بيماري هاي انگلي و خطرناک در انسان ها شوند. کاربردهاي فيلتر شني • فيلتراسيون آب‌هاي سطحي و زير زميني • تصفيه آب استخر • حذف رنگ‌ آب • به عنوان فيلتراسيون نهايي فاضلاب‌هاي صنعتي و انساني • فيلتراسيون نهايي مصارف آشاميدني و صنعتي درصورتي که نياز به مشاوره درخصوص خريد فيلتر شني داريد، مي توانيد از طريق شماره هاي ذکر شده با کارشناسان آرياب صحبت کنيد.

http://aryab.ir/sand-filter

تبلیغات مرتبط

جوجه گردان , جوجه گردان صنعتي , جوجه گردان سبدي , جوجه گردان سيخي , دستگاه جوجه گردان , دستگاه جوجه گردان سبدي , دستگاه جوجه گردان سيخي , دستگاه جوجه گردان صنعتي , قيمت جوجه گردان صنعتي , قيمت جوجه گردان سيخي صنعتي , تکين صنعت , قيمت جوجه گردان سبدي صنعتي , جوجه گردان سبدي صنعتي , جوجه گردان سيخي صن...

آبليموگير , دستگاه آبليموگير , آبليموگير پرسي , دستگاه آبليموگير پرسي , آبليموگير صنعتي , دستگاه آبليموگير صنعتي , آب ليمو گير , دستگاه آب ليموگير , آب ليموگير صنعتي , دستگاه آب ليموگير صنعتي , تکين صنعت , آب گير ليمو , دستگاه آب گير ليمو , آب گير صنعتي ليمو , دستگاه آب گير صنعتي ليمو شرکت تکين صنع...

آبليمو گير , دستگاه آبليمو گير , آبليمو گير صنعتي , قيمت آبليمو گير , قيمت دستگاه آبليمو گير صنعتي , توليد کننده آبليمو گيرصنعتي , توليد کننده دستگاه آبليمو گير صنعتي , آب ليمو گير صنعتي , دستگاه آب ليمو گير, دستگاه آب ليمو گيرصنعتي , تکين صنعت , آب ليمو گير نيمه صنعتي , دستگاه براي آبگيري ليمو , آب...

توليد کننده سبزي خرد کن صنعتي , توليد کننده دستگاه سبزي خرد کن صنعتي , توليد کننده خرد کن سبزي صنعتي , توليد کننده دستگاه سبزي خرد کن , توليد کننده دستگاه خرد کن سبزي , دستگاه سبزي خرد کن , قيمت دستگاه سبزي خرد کن , خرد کن سبزي , توليد کننده کاتر سبزي صنعتي , قيمت کاتر سبزي صنعتي , توليد کننده کاتر...