فروش ويژه سم مگس کش آجيتا

سم کشنده مگس آجيتا يک فرمولاسيون مختص طعمه مگس با قابليت انحلال در آب و ماندگاري بالادارد که جهت کنترل جمعيت مگس ها در دامداري ها، مرغداري ها، آغل ها،اشپرخانه هاي صنعتي،رستوران ها،بيمارستان ها و... به کار مي رود. اين حشره کش از هر دو طريق تماس و تناول عمل مي کند، بدين ترتيب که داراي يک فرومون جنسي است که باعث ميشود مگس نر و ماده به ماندن در محل و تناول و يا تماس با دز کشنده اي از سم ترغيب شوند در ضمن اين سم هيچ گونه ضرري براي سيستم ايمني بدن انسان نداردو بسيار اقتصادي ميباشد.عملکرد اين سم بدين گونه است که پس ازگذشت چند ماه از سم پاشي با اسپري کردن اب روي ان دوباره قدرت کشندگي خود رابازميابد و ازين رو بسيارمقرون به صرفه ميباشد. براي خريد اين سم بسيار قوي و کشنده با ما تماس حاصل نماييد. ارسال به سراسر کشور در کمترين زمان ممکن

-

تبلیغات مرتبط

فروش انواعکرنشسنج استرين گيج (Strain Gauge) جهتمصارفعمومي(تستهايکششوفشار،خستگي،خزش،مکانيکشکست،تحليلتنشتجربي) وهمچنينمصارفخاص(کاردردمايبالا،اندازهگيريتنشپسماند،اندازهگيريميزانرشدترکومکانيکشکست،آزمايشهايضربه،کاربرددرسازههايساختمانيبا قابليتجوشکاريرويسازه،کرنشسنجهايدائمي). تجهيزاتنصباسترينگيجروينمونهه...

پوست کن گردو , دستگاه پوست کن گردو , دستگاه براي پوست کني گردو , دستگاه براي پوست کني پوست سبز گردو, دستگاه پوستکن گردو , توليد کننده پوست کن گردو , توليد کننده دستگاه پوستکن گردو , قيمت پوستکن گردو , قيمت دستگاه پوستکن گردو , دستگاه براي پوست کردن گردو , تکين صنعت , پوست کن صنعتي گردو , دستگاه پوست...

باسکول آويز نام محصول : Anyload-ocss-l مدل : mini200 ساخت کشور : چين ترازو آويز 200 کيلو گرم با دقت 100 گرم جنس بدنه : آلومينيوم منبع تغذيه : 3 عدد باطري قلمي نوع نمايشگر : LCD...

دستگاه گردو پوست کن , فروش دستگاه پوست کن گردو , خريد دستگاه پوست کن گردو , پوست کن گردو , پوست کن صنعتي گردو , توليد کننده گردو پوست کن , توليد کننده پوست کن گردو , قيمت دستگاه پوست کن گردو , قيمت دستگاه گردو پوست کن , دستگاه پوست کن گردو , تکين صنعت , قيمت دستگاه گردو پوست کن صنعتي , قيمت دستگاه پ...