دستگاه پخت کيک و شيريني

توليد کننده فر شيريني, توليد کننده فر قنادي , توليد کننده فر پخت کيک , توليد کننده دستگاه پخت کيک , توليد کننده دستگاه پخت شيريني , توليد کننده توليد کننده دستگاه پخت شيريني , توليد کننده فر شيريني پزي , توليد کننده فر پخت کيک , توليد کننده فر پخت شيريني , توليد کننده دستگاه پخت کيک , توليد کننده دستگاه پخت نان , توليد کننده دستگاه پخت نان , قيمت فر قنادي, takinsanat , تکين صنعت, قيمت فر کيک پزي, قيمت فر شيريني پزي دستگاه هاي فر شيريني پزي شرکت تکين صنعت، در مدل گازي-برقي و در نوع تک فاز مي باشند. اين دستگاه مجهز به سيستم ترموکوبل، جرقه زن و شمعک با امنيت بالا مي باشند. جنس دستگاه ها استيل نگير بوده و داراي فن جهت گردش هوا مي باشد. براي اطلاعات بيشتر با شرکت تماس حاصل فرماييد. 66782408-021

www.takinsanat.ir

تبلیغات مرتبط

قيمت فر کانوشکن صنعتي, قيمت فر شيريني پزي صنعتي , قيمت فر قنادي صنعتي , قيمت فر کيک پزي صنعتي , قيمت فر کانوکشن صنعتي , قيمت فر شيريني پزي 4 سيني , قيمت فر شيريني پزي 6 سيني , قيمت فر شيريني پزي 8 سيني , قيمت فر شيريني پزي 10 سيني , قيمت فر قنادي 4 سيني , قيمت فر قنادي 6 سيني , قيمت فر قنادي 8 سيني ...

آب ميوه گير دستي , آب ميوه گير برقي , آب ميوه گير صنعتي , آب ميوه گير نيمه صنعتي , آب انارگير صنعتي , آب انارگير برقي , آب انارگير دستي , آب پرتقال گير دستي , آب پرتقال گير برقي , آب پرتقال گير صنعتي , تکين صنعت , آب پرتقال گير نيمه صنعتي , آب انارگير نيمه صنعتي , Takinsanat , آب مرکبات گير دستي دس...

قيمت آبليمو گير پرسي , قيمت دستگاه آبليمو گير پرسي , قيمت آبليمو گير پرسي صنعتي , آبليمو گيرپرسي , دستگاه آبليمو گير صنعتي پرسي , قيمت آبليمو گيرصنعتي پرسي , قيمت دستگاه آبليمو گيرپرسي صنعتي, آب ليمو گير صنعتي پرسي , دستگاه آب ليمو گير پرسي , دستگاه آب ليمو گيرصنعتي پرسي , تکين صنعت , قيمت آب ليمو گ...

گرمکن غذا , دستگاه گرمکن غذا , گرمکن گازي غذا , تکين صنعت , دستگاه گرمکن گازي غذا , گرمکن برقي غذا , دستگاه گرمکن برقي غذا , گرمکن صنعتي غذا , گرمکن صنعتي برقي غذا , گرمکن صنعتي گازي غذا , توليد کننده گرمکن غذا , گرمکن ديجيتالي غذا , گرمکن ايستاده غذا , Takinsanat , گرمخانه غذا دستگاه هاي گرمکن غذا...